Riikka warras fuck

riikka warras fuck

Toimittajan työ on vienyt Päivi Happosen raskaidenkin uutisaiheiden ja tapausten pariin. Hän kirjoittaa aiheista, jotka nostattavat yleisössä tunteita. Päivi Happonen keskustelee työstään Jalmari Laineen kanssa. Hänen toimittamassaan Horisontti-ohjelmassa käsitellään journalistisista lähtökohdista uskontoja, etiikkaa ja yhteiskuntaa.

Anna Patronen keskustelee Horisontin toimittamisesta Heikki Puskalan kanssa. Yle Uudizet karjalakse - Karjalankielinen viikkokatsaus siirtyi hiljattain Yle Radio 1: Neliminuuttisen viikkokatsauksen tuottaja, Yle Joensuun sisältövastaava Panu Vatanen, saa seurata nykyisen työnsä ansiosta lähietäisyydeltä rakastamaansa koripalloa. Häntä jututti Marja Vehkanen, joka kysyi aluksi, mistä karjalankielinen viikkokatsaus koostetaan. Kun konkaritoimittaja Juho-Pekka Rantala kiikuttaa kameran eteen vaikkapa "jääkiekon rautakansleri" Kalervo Kummolan, hän aloittaa kaikkea muuta kuin kylmiltään.

Hyvässä haastattelussa jää tulee murretuksi hyvinkin nopeasti, ja sen kyllä huomaa tekijänäkin. Tuula Rajavaara on ollut toimittamassa muistisairaudesta kertovaa Olen jossain —ohjelmakokonaisuutta, johon voi tutustua osoitteessa yle. Toimittaja Tuula Rajavaara on työskennellyt Ylellä luvulta saakka, häntä jututtaa Heikki Puskala.

Kiireestä puhuminen ei hyödytä ketään, sanoo Yle Kulttuurin ja viihteen päällikkö Minna-Mari Parkkinen. Hän on saanut tehdä ja oppia paljon saman työnantajan palveluksessa ja kannustaa muita hyödyntämään kaikkia taitojaan työnteossa. Minna-Mari Parkkinen laulaa kakkosalttoa ja toimii tarvittaessa tenorivahvistuksenakin. Marja Vehkanen uteli ensiksi, milloin musiikista tuli osa hänen elämäänsä. Kai Ristola aloitti Ylellä vuotiaana juoksupoikana, jatkoi sittemmin levynpesijänä, musiikkitoimittajana, ja lopulta kulttuuritoimittajana.

Nuoruuden matkailuopinnoista on ollut hyötyä sittemmin Matkakuume-ohjelman innoittajana. Ylen radioiden tuore soundipäällikkö Petri "Lowland" Alanko hieroi soundeja jo koulupoikana ensimmäisellä syntetisaattorillaan, mutta radion mullistavuus liittyy hänen muistoissaan Kraftwerk-yhtyeeseen. Valtaosalle toimintaan osallistuminen oli vaihdella pelejä kirjekavereiden kanssa, ja yksi kirjekavereista oli Pure-Byten jäsen, ensisijaisesti hauskanpitoa ja ihmisiin tutustumista — pelien kräkkääminen ja le- mikä johti Salovaaran liittymiseen kyseiseen ryhmään.

Käytännössä edellä kuvaillun piratismi- kerholehtien tai tietokonekerhojen välityksellä. Suomessa tietokonekerhot tarjosi- dollisuudet luoda kansainvälisiä yhteyksiä esimerkiksi kerholehdistön kautta, vat verkostoitumis- ja koulutusmahdollisuudet nuorelle sukupolvelle, joka halusi ja Boulder Dash -pelin leviäminen ennen virallisen maahantuonnin aloittamista koetella sekä omaa osaamistaan että tietotekniikan rajoja, mutta käytännössä en- näyttäisi osoittavan, että kyseisiä yhteyksiä oli olemassa.

Mutta harjoitettiinko sisijainen syy kerhotoimintaan osallistumiselle oli sen yhteisöllisyys ja hauskuus. Myös muut maahantuojat, etunenässä Toptronics Oy, pioita ei aiheutunut — toisin sanoen, mikäli käyttäjä ei olisi alunperinkään ostanut alkoivat samaan aikaan esittää kritiikkiä ohjelmistopiratismia kohtaan Insinööri- kopioimaansa peliä — ohjelmistopiratismi oli lähinnä neutraali ilmiö. Asko Kauppi uutiset 84 Koska laki ei käytännössä suojannut kilpajuoksu.

Ohjelmistotuottajien oli voitettava kyseinen tekninen kilpajuoksu, jos ohjelmistoja, tietokoneharrastajien ja alan kaupallisten toimijoiden välille muodos- he halusivat säilyttää oikeutensa tuotteisiinsa. Alan lehdistön asema auktoriteettina kyseenalaistettiin ohjelmistopiratismikysymyksen yhteydessä. Vuonna MikroBitin toimitus ilmoitti ensin, että ohjelmistosta saa Lopuksi ottaa varmuuskopion omaan käyttöön, mutta kopiota ei saa luovuttaa, myydä tai Tietokonemarkkinat ja -harrastus etsivät muotoaan luvun alussa, ja ohjel- vaihtaa eteenpäin.

Kuukautta myöhemmin lehti asettui tukemaan asiaa selvittäneen opiskelija Kari Stachonin kantaa. Stachonin mukaan ohjelman kopion sai luovuttaa mistopiratismi tulisi nähdä tämän etsinnän yhtenä sivuilmiönä. On mahdollista, henkilölle, jonka kanssa luovuttajalla oli vahvat siteet — Stachon laski esimerkiksi että kysyttäessä miksi ohjelmistopiratismia harjoitettiin luvun alussa niin laa- hyvän ystävän tähän ryhmään.

Oikea kysymys voisi olla, miksi Koska epäselvyys ohjelmistokopioinnin laittomuuden asteesta vallitsi ohjelmistopiratismia ei olisi harjoitettu kyseisessä mittakaavassa. Tietämättömyys myös lehdistön keskuudessa, on luontevaa ajatella, että tietämättömyys oli suurta ja lainsäädännön puutteellisuus, uteliaisuus, rahan puute sekä ohjelmistokopioinnin tietokoneharrastajien keskuudessa.

Asiaa ei helpottanut se, että ohjelmistopiratis- helppous saattoivat helposti ajaa tietokoneharrastajan tietokonekopioinnin pariin min laittomuus kävi ihmisten yleistä oikeustajua vastaan. Omaan käyttöön kopioi- — tämän lisäksi ohjelmistokopiointiin liittyi usein vahvasti yhteisöllisyys vaihdannan misen katsottiin olevan laillista ja näkemys, että kopio piti saada luovuttaa korvauk- ja kerhotoiminnan kautta.

Piratismiin turvautuminen oli usein helpompi vaihtoehto setta kaverille, oli yleinen. Osa harrastajista jopa esitti, että ohjelmistopiratismi oli ohjelmistojen hankkimiseksi kuin kaupallinen vaihtoehto.

Lisäksi ohjelmistomedian hyödyllistä, koska se lisäsi tietokoneiden valmistajien myyntiä. Vapaan tiedon ideaali ei tule vahvasti esille varhaisen ohjelmistopira- Oma lukunsa olivat harrastajat, jotka myönsivät, että ohjelmistopiratismi tismin taustasyynä. Samalla voidaan esittää, että vahvempi ideologinen kahtiajako ohjelmistopiratismin puolustajiin ja vastustajiin syntyi vasta, kun kaupalliset toimijat pyrkivät turvaamaan omat taloudelliset etunsa vaikuttamalla kuluttajien asenteisiin.

Monet eivät suvainneet ohjelmistojen kopioinnin rajoituksia. Ohjelmistopiratismi saattoi kuitenkin olla merkittävä tekijä tietoko- neistumisen nopeuden kannalta.

Paul Ceruzzin mukaan ohjelmistojen saatavuus oli ratkaiseva tekijä kotitietokoneistumisen prosessissa Ceruzzi , — Sama näkemys on esiintynyt myös tietokoneharrastajien keskuudessa. Tältä pohjalta on siis mahdollista esittää, että ohjelmistopiratismi oli ratkaiseva tekijä kotitietokoneistumisprosessissa.

Jos ajattelemme, että kaupalliset tietokone- ja ohjelmistomarkkinat olivat kuluttajien näkökulmasta puutteelliset valikoimiensa ja toimintatapojensa osalta vuosina —, ohjelmistopiratismi voidaan tulkita kuluttajien yritykseksi tehostaa markkinoiden toimintaa.

Kaupallisten ohjelmistotuottajien markkinoiden koko puolestaan oli riippuvainen myytyjen tietokoneiden määrästä. Arvio muodostettu olettamalla, että Toptronics Oy: Kun mukaan otetaan loka-joulukuun myyntiarvio, arvioksi Toptronics Oy: The Hobbit Jansen, Alain.

Se päivä muutti Suomen: From Airline Reservations to Sonic the Hedgehog. A history of the information machine. Boulder, Colorado, Westview Press. A History of Modern Computing. C Scene Database, The http: The History of Video Games. Lewes, East Sussex, Yellow Ant,. History of Copy Protection, A http: The intellectual property wars from Gutenberg to Gates.

Chicago, The University of Chicago Press. Teoksessa Tanja Sihvonen, Petri Saarikoski toim. Risteilyjä teknologian kulttuurihistoriassa, Turun yliopiston historian laitos, julkaisu numero 59, Turku , 7— The Ultimate History of Video Games. New York, Three Rivers Press. Heroes of the computer revolution. Mikrotietokoneharrastus Suomessa luvulta luvun puoliväliin. Jyväskylä, Jyväskylän yliopisto, Nykykulttuurin tutkimuskeskus. Pelinautintoja, ohjelmointiharrastusta ja liiketoimintaa.

Tietokoneharrastuksen ja peliteollisuuden suhde Suomessa toisen maailmansodan jälkeen. Pelitutkimuksen vuosikirja , Tampereen yliopisto. Law and disorder on the electronic frontier. Harmondsworth, Middlesex, Penguin Books. Ei ainoastaan hakkerin käsikirja. Aineisto tarjoaa ainutkertaisen aikalaiskuvan suomalaisesta pelikulttuurista. Kyseisenä ajanjaksona Suomessa PC oli tärkein pelikone kotitalouksissa, konsolien merkitys alkoi näkyä vasta tarkasteltavan ajanjakson loppupuolella.

Kirjeissä pelaajat ottivat yleensä kantaa lehdessä julkaistuihin juttuihin tai muihin pelimaailman ajankohtaisiin ilmiöihin ja tapahtumiin. Niissä kyseltiin myös paljon pelaamisen liittyviä vinkkejä ja vihjeitä. Kirjeissä näkyy miten tietoverkot, aluksi BBS-purkit ja myöhemmin Internet, alkoivat vakiinnuttaa asemaansa pelaajia yhdistävinä viestintävälineinä, mikä lopulta näkyi myös postitettujen kirjeiden määrän romahtamisena vuodesta eteenpäin.

Letters provides a unique picture of the Finnish game culture in time when PC was the most popular game machine in Finland. The importance of game consoles, such as Sony Play Station, began to emerge from late s onwards. In the letters players gave their opinions of the published game reviews or commented on the contemporary issues and events in gaming culture.

They also asked for a gaming tips and tricks. The letters also show how the importance of information networks, BBS and later Internet, began to emerge and the number of letters posted to magazine collapsed from onwards. Olen aikaisemmin tutkinut suomalaisen Suomalaisella kotitietokone- ja pelilehdistöllä oli oma merkittävä roolinsa koti- kotimikro- ja pelilehdistön asemaa ja merkitystä erityisesti väitöskirjassani Koneen lumo sekä muutamassa sen jälkeen ilmestyneessä tutkimusartikkelissa Saa- maisen digitaalisen pelikulttuurin varhaisvaiheiden aikana.

Ennen luvun loppua ja tietoverkkojen läpimurtoa pe- alusta luvun alkuun. Suomalaisen digipelaamisen historian kannalta kyseinen lilehdistö oli myös käytännössä ainoa merkittävä kaupallinen tiedotusväline, jossa ajanjakso on merkittävä.

Sen alle sijoittuvat paitsi luvulla syntyneen kotimik- seurattiin säännöllisesti pelimaailman uusimpia kuulumisia ja julkaistiin pelikult- rokauden myöhäisvaiheet ja PC-pelaamisen läpimurto, myös konsolipelaamisen Tässä artikkelissa tutkin lukijakirjeiden roolia Pelit-lehdessä luvun nousu ja Internet-pelaamisen yleistyminen.

Miten lukijakirjeet ilmentävät näitä tosiivouksen yhteydessä ison pahvilaatikon, jonne oli kasattu lehdelle postitettuja muutoksia? Millaisia aihealueita ja teemoja kirjeiden kautta tulee ilmi ja miksi?

Toimituksella ei ollut mitään käyttöä kirjeille, joten hän lahjoitti ko- koelman minulle, muussa tapauksessa kirjeet olisivat päätyneet paperisilppuriin. Teen aluksi yleisselvityksen aineistosta ja lähden sitten teemoittain purka- maan tärkeimpiä esiin tulleita havaintoja. Tarkastelen, miten lehden toiminnan alku näkyi lukijakirjeissä ja millaisen kuvan kirjeet antavat suomalaisesta peliharrasta- mukaista hyödyntää.

Väitöskirjassani aineistoa ei voitu enää käyttää, lisäksi olin Lahjoituksen jälkeen pohdin kauan, miten kirjeitä olisi tarkoituksen- misesta noin 20 vuoden takaa. Siirryn tämän jälkeen tarkastelemaan PC: Lopuksi pohdin, miten valtaisaa kirjeaineistoa olisi mahdollista hyödyntää dynnettävyyden kannalta olisi ollut välttämätöntä laittaa kirjeet kronologiseen tulevissa tutkimusprojekteissa. Valtava kirjeaineisto oli sekaisin pahvilaatikossa, ja pääsääntöisesti Tuen käsittelyä aikaisemmin keräämälläni tutkimusaineistolla.

Täydennän päiväämättömissä kirjeissä ei ollut mukana kuorta, josta olisi selvinnyt milloin havaintoja myös lehden omilla artikkeleilla. Tutkimusotteeltaan artikkeli nojaa em- ne oli lähetty toimitukseen. Näissä tapauksissa ajoittaminen oli mahdollista vain piirisiin digitaalisen kulttuurin ja historiantutkimuksen menetelmiin. Pelkkä kirjeiden lajittelun aloittaminen vaati siis melko laajaa aineisto on huomattavan laaja, ja tämän artikkelin tarkoituksena onkin toimia pe- perehtyneisyyttä alan historiaan.

Yksi tutkimusavustaja ehti yhtenä vuonna aloit- rustutkimuksena, joka auttaa lukijaa saamaan kokonaiskuvan tutkittavasta aiheesta taa kirjeiden lajittelua, mutta henkilö ei ollut tarpeeksi perehtynyt aiheeseen, jotta ja tarjoaa pohjaa tulevia tutkimusprojekteja varten. Rajaan tästä syystä artikkelista tarkempi ajoitus tai luokittelu olisi onnistunut. Tammikuussa minulle tarjoutui pitkästä aikaa mah- Lukijakirjeet tutkimusaineistona dollisuus käyttää osan tutkimusajasta kirjeiden lajitteluun.

Huhtikuun alussa Varhaiset suomalaiset pelialan lehdet ovat tutkimusaineistona hyvin antoisia, päättyneen urakan jälkeen pystyin tekemään aineistosta ensimmäiset kunnon koska niihin on tallentunut paljon tietoa kotimaisen kotitietokoneharrastuksen tilastot.

Kaiken kaikkiaan kirjeitä oli tallella kappaletta vuosilta — Vuositasolla kirjeiden määrät jakaantuivat seuraavasti: Väitöskirjaa kirjoittaessani minun oli helppo käyttää lehtien tarjoamia tietoja vinkkeinä, jotka johtivat omien kiinnostavien tutkimusilmiöiden pariin.

Valitettavasti lehtien toimitukset ja julkaisijat olivat säilyttäneet verrattain vähän taustamateriaalia, jota olisin voinut hyödyntää.

Tarjosin lehtien toimituksille vinkkejä aineistosta, jota olisin voinut tarvita, mutta tulokset jäivät kohtuullisen niukoiksi. Jouduin tästä syystä pitkälti turvautumaan haastatteluihin ja toimituksen jäljelle jääneiden paperikokoelmien selailuun.

Jotkut parhaimmista asiakirjoista poimin suoraan toimittajien kierrätyslaatikoista. Viestinnän tutkijat käyttävät kirjeitä ja yleisöosas- Vuosi Kpl Vuosi Kpl tokirjoituksia tutkittaessa tiedotusvälineiden, ennen kaikkea lehdistön ja lukijakun- 15 nan vuorovaikutusta.

Tarkemmin on voitu tarkastella esimerkiksi kirjeiden asemaa 19 23 26 postitetuista kirjeistä Internetin keskustelupalstoille muutti viestintäkulttuuria 30 dynaamisempaan mutta samalla räväkämpään suuntaan. Veikko Pietilä arvioi luvun alussa, että tiedotusvälineiden ja kansalaisten vuorovaikutuksen siirtyminen perinteisistä Viestintätutkija John Richardson on huomauttanut, että lehdistössä lukijakirjeet ovat silti säilyttäneet tärkeän roolinsa varsinkin lehtien markkinointivälineenä.

Kirjeet tarjoavat toimitukselle mahdollisuuden toimia ruohonjuuritasolla ja kuunnella, millaiset aiheet ovat lukijoiden kannalta kiinnostavia. Yllättävän suuri osa Pelit-lehdelle lähetetyistä kirjeistä on kirjoitettu käsin, Epäilemättä tämä liittyi tulostinten yleistymiseen kotitalouksissa, mutta sen takana voi olla muitakin syitä. Käsin kirjoitetut persoonalliset ja usein hyvin tunteellisella Taulukot 1 ja 2. Kynällä kirjoitettuihin kirjeisiin on jäänyt myös sadoittain persoonallisia pelimaailmaan sijoittuvia sarjakuvia ja piirroksia.

Kirjeiden määrän nousu näyttää ainakin vuoteen asti selittyvän osittain lehden levikin kasvulla. Vuosikohtaiset luvut saattavat vielä jonkin verran muuttua, sillä monet kirjeet olivat hyvin hankalasti ajoitettavissa. Tulokset tulevat varmasti tarkentumaan uusissa tutkimusartikkeleissa. Lisäksi läheskään kaikki toimitukseen postitetut kirjeet eivät ole päätyneet kokoelmaan. Jopa monia lehden Posti-palstalla julkaistuja kirjeitä ei ole kokoelmasta löytynyt. Erityisen paljon kirjeitä on kadonnut luvun alun vuosilta.

Käsitykseni mukaan säilynyt kirjekokoelma on suomalaisittain hyvin ainutlaatuinen ja jopa kansainvälisesti arvioiden merkittävä. Lukijakirjeitä ei ole pelitutkimuksessa käytetty mitenkään laajamittaisesti, vaikka pelilehtiä ja -journalismia on toki tutkittu.

Kirjeissä on paljon lehden toimintaan liittyvää arvostusta ja ihailua, jotka piirteinä ovat olleet tuttuja erityisesti fanitutkimuksen alalla Nikunen , Kirjeitä on muuten tutkittu erityisesti humanistisella ja yhteiskuntatieteel- lisillä aloilla. Tavallisesti kirjoittajat ottivat kantaa lehdessä julkaistuihin juttuihin tai muihin pelimaailman ajankohtaisiin ilmiöihin ja tapahtumiin.

Tunnettujen pelitoimittajien peleille antamat pisteytykset ja kannanotot puhuttivat lukijakuntaa. Pelaajat oikaisivat lehdessä Yhteisöllisyyden rakentajat Pelit-lehti aloitti toimintansa kevättalvella Lehteä markkinoitiin aluksi laajalle, tarkemmin määrittelemättömälle tietokonepelien käyttäjäryhmälle.

Vuoden mainittuja virheellisiä tietoja tai muuten ihmettelivät juttujen puutteellisuuksia. Lehden syntyyn vaikutti saman kustanta- aan. Samaan aikaan kustan- lipiteet saattoivat johtaa valtaviin kirjevyöryihin. Näitä aiheita olivat esimerkiksi eri tajan kausijulkaisut Tietokonepelien vuosikirjat ja PC-pelit olivat menestyneet koneiden käyttäjien väliset taistelut, pelipiratismia koskeva mielipiteen vaihdot sekä kaupallisesti.

Kolmantena kokonaisuutena tilalle pelkästään tietokonepeleihin erikoistuneen aikakauslehden. Tilaajat ohjat- voidaan nostaa esiin toimitukselle esitetyt kysymykset ja tiedustelut, joiden sisällöt tiin joko uuden Pelit-lehden tai MikroBitin lukijoiksi.

Lukijat kyselivät peleihin ohjeita tai utelivat uusimpien nimikkeiden julkaisupäivämääriä. Vinkkien osalta lehti julkaisi myös alaisen pelijournalismin muotoutumisessa. Ratkaisu heijasteli myös laajempaa runsaasti muiden pelaajien tarjoamia vinkkejä, huijauskoodeja ja ratkaisuohjeita. Vanha, luvulla syntynyt harrastajalähtöinen Kysymysten ja tiedustelujen merkitys oli erityisen tärkeä lehden toiminnan alku- kotimikrokulttuuri eli voimakkaiden muutosten aikaa.

PC-koneiden myynti koskevien kriteerien tai avainsanojen perusteella tilastoihin tarkempaa analyysiä kotitalouksiin oli sen sijaan selvässä kasvussa. Ylipäätään digitaalinen pelaaminen varten Richardson , Koska tässä artikkelissa käytetään kuitenkin enem- oli ilmiönä vahvistumassa ja arkipäiväistymässä.

Suomessa digitaalinen pelikult- män historiantutkimuksesta ja digitaalisesta kulttuurista tunnettuja empiirisiä tuuri syntyi ja kehittyi kotitalouksille myytyjen tietokoneiden ehdoilla. Konso- tutkimusmenetelmiä en katsonut tarpeelliseksi taulukoida kirjeaineistoa tiettyjen leiden, ennen kaikkea Nintendon, merkitys oli jo nousussa luvun alussa, avainsanojen mukaan. Luvut ovat tästä syystä temaattisesti jäsenneltyjä, vaikka mutta Suomessa valtaosa pelaamisesta tapahtui edelleen kotitietokoneilla.

Ti- niiden keskinäisessä järjestyksessä näkyy selvää kronologisuutta. Käytän tässä ar- lanne pysyi lähes muuttumattomana seuraavan kymmenen vuoden ajan. Saariko- tikkelissa kirjeisiin viitattaessa juoksevaa numerointia ja vuosilukua. Aineistoesi- ski , —, — Kirjoittajista käytän tarpeen tullen joko heidän nimimerkkiään tuli yllätyksenä paitsi lukijoille myös lehden avustajille.

Lehden avustajakuntaan tai etu- ja sukunimensä ensimmäisiä kirjaimia. Kirjeiden perusteella suuri osa lukijoista otti muutoksen kohtuullisen rauhallisesti vastaan. Tosin väitöskirjassani tekemäni tutkimuksen mukaan varsinkin Amiga-harrastajat olivat hyvin katkeroituneita heidän erikoislehtensä häviämisestä. Amigalle alkoikin heti seuraavana vuonna ilmestyä harrastajien omia pienjulkaisuja ja BBS-purkki korvaamaan hävinnyttä tiedonvälitystoimintaa.

Varhaisissa lukijakirjeissä tosin hämmästeltiin ja kritisoitiin jonkin jossa pelijournalismi muodosti merkittävän osan lehden sisältöä. Eräs suuttunut lukija vaati suttuisessa ja kirjoitusvirheitä ta johtuen avustajien oli myös käytännössä valittava, kumpaan lehteen he halusi- vilisseessä kirjeessä toimitusta palauttamaan pelivinkit, jonka hän oli lähettänyt vat arvosteluita kirjoittaa.

Tilannetta kommentoitiin myös toisinaan lukijakirjeissä. Lehden lanseeraus oli myös onnistunut, sillä levikkikehitys neistoa. Kehut voidaan tulkita kohteliaisuudeksi, jolla viitattiin myös toimituksen oli alkuvuosina nouseva, vaikka yleisesti ottaen suomalaisessa aikakauslehtialalla ja lukijoiden väliseen yhteenkuuluvuuden tunteeseen. Jotkut kirjeistä tosin kes- elettiin taloudellisen tilanteen vuoksi taantumaa. Lehden mainosmyynti oli myös kittyivät pelkästään uuden lehden ylistykseen.

Vuoden lopussa tarkastettu levikki oli Lisää, lisää, den lopussa jo Kiittäkää Jumalaa että Pelit-lehti on olemassa! Tässä näkyy piirteitä, jotka ovat leimallisia fanikirjeille.

Kaarina Nikusen mukaan kirjeet olivat tavallisin tapa pitää yhteyttä lukijakuntaan. Lehti oli ilmoittanut jo fanikirjeet saattavat paljastaan ihailijoissa ristiriitaisia piirteitä. Samaan aikaan kun alkuvaiheessa, että kirjeisiin ei voitu resurssipulan vuoksi vastata henkilökohtais- fanitetaan, otetaan myös etäisyyttä.

Kahtena seuraavana vuonna resurssipula kasvoi moninker- muuttaa kirjoitustyyliään huomattavasti asiallisemmaksi. Esimerkiksi lehteen kohdistuvaa kriit- kolminkertaistua. Aineiston joukosta löytyy tasaiseen tahtiin sävyltään vihaisia tistä palautetta pehmennettiin fanikirjeistä tutuilla lauseenkäänteillä.

Lehden ylistämisellä oli myös tervehdyksellinen rooli: Kirje saatettiin myös samaan tapaan päättää kehuvaan lausahdukseen. Melko usein kehujen jakamiseen liittyi myös lukijoiden omien mieltymisten ja pe- liharrastukseen liittyneiden käytäntöjen esittelyjä. Lukijoita pyydettiin seuraamaan näitä palstoja, koska monilla lukijoilla tilauksen ekan mainoksen perusteella.

Sanoisin jopa, että kohoatte oli hyvin samantyyppisiä toiveita ja kysymyksiä. Jos tietyistä peleistä tuli poik- yli CVG: Samaan julkaisemaan kokonaisia ratkaisuohjeita. Yleisesti ottaen kirjeitä pystyttiin kom- vastakkainasetteluun viittaavat useat muutkin kirjeet. Kiinnostavalla tavalla nämä ongelmat ovat myöhemmin tulleet tutuiksi pohdittu myös tietoverkkojen käyttöä lukijoiden ja toimittajien vuorovaikutuk- Internetin keskustelupalstoilta. Pelit-lehden lisäksi varsinkin MikroBitissä oli suunnitelmia esimerkiksi oman BBS-purkin perustamisesta.

BBS-purkit eli elektroniset ilmoitu- tarjosi lehden toimitustyölle. On oletettavaa, että lukijakirjeiden valtava määrä sekä staulut olivat ja luvulla yleisimpiä harrastajien käyttämiä tietoverk- paine lukijoiden ja lehden välisen vuorovaikutuksen kehittämiseen olivat osasyy, kojärjestelmiä. Nämä harrastajat olivat hyvin tietoisia, millaisia Aluksi purkkia käyttivät muutamat sadat tietoverkkoharrastajat, mutta yleinen etuja reaaliaikainen sähköinen viestintäkulttuuri tarjosi.

Verkottuneita purkkeja on kiinnostus kasvoi tuntuvasti seuraavien vuosien aikana. Hirvonen , 27—35; rekisteröityneitä käyttäjiä oli parhaimmillaan jopa , mikä vastasi noin viides- Saarikoski et al.

Tuijan viimeinen viesti messuilijoille Kotimikro- ja pelilehdissä BBS-purkkien tarjoamia mahdollisuuksia toimi- pelit-online. Käytännössä lyhytikäiseksi jäänyt A-lehtien Printti — oli kejä ja ideoita lehteä varten sekä toimimaan lehden ja lukijoiden välisen yhteisöl- ainoana kotimaisena lehtenä pitänyt yllä omaa BBS-purkkia.

Suomalaisten BBS- lisyyden rakentajina. Osittain tästä syystä lehden tärkein kilpailija, MikroBitti, päätti purkkien historiaa tutkineen Mikko Hirvosen mukaan tilanne alkoi kuitenkin muut- niin ikään perustaa oman BBS-purkin seuraavana vuonna Saarikoski , Hirvonen tähdentää, että juuri tuohon aikaan mukaansa se asetti lukijat epätasa-arvoiseen asemaan.

Toimitukseen lähetettiin myös BBS-käyttökulttuuri oli hyvin verkottunutta ja eli käytännössä huippukauttaan valtavat määrät kirjeitä, joissa tiedusteltiin ohjeita ja valiteltiin teknisiä murheita. Paineet BBS-palvelujen kehittämiseen olivat Hirvosen ha- Kaikkein eniten palautetta lehti sai kuitenkin modeemittomilta lukijoilta, jotka oli- vaintojen mukaan selvästi kasvussa, mikä liittyi myös yleisemmin havaittavissa vat harmistuneita siitä, etteivät päässeet hyödyntämään palveluja.

Varsinkin pelien olevaan kotitietokonekulttuurin murrokseen. Vähintään pelaajien käyttötarpeet päivitystiedostoille tuntui löytyvän tarvetta. Peliharrastajat pystyivät kiertämään olivat monipuolistumassa. Varsinkin PC-pelaajat olivat ongelmia verkostoitumalla, jolloin yksi modeemin omistava harrastaja imuroi törmänneet uudenlaiseen ongelmaan: Kuvaavaa on myös keneräisinä ja havaittuja puutteita korjattiin päivityspaketeilla.

Niko Nirvin mukaan kysymys oli ennen kaikkea purkin toiminnan val- Lehdessä toki oltiin tietoisia, millaisia mahdollisuuksia oma BBS-purkki Kaikki lukijat eivät olleet mielissään Pelit-BBS: Lisäksi hän epäili, että purkki olisi saattanut kohtaan lehden toimintahistoriassa. Nirvi voimakas pyrkimys yhteisöllisyyteen lukijakunnan kanssa. Lehti pyrki tekemään Nirvi viittaa tällä BBS-purkkien keskustelupalstoilla havaittuun yleiseen toimittajahahmoista persoonallisia ja kiinnostavia, onkimaan aktiivisesti luki- ongelmaan: Ongelma oli laaja ja tunnistettu ilmiö BBS-harrastajien kes- desta.

Saarikoski ; Saarikoski ja Saarikoski Päätoimittaja Tuija Lindén on luvun lopussa tekemässäni haastattelussa korostanut, että Pelit-lehti oli sarjakuvista, joita hän käsitteli erityisesti omalla Wexteen-palstalla.

Kasvi käsit- aikakauslehtenä normaalia aktiivisempi lukijakuntansa suuntaan. Tässä suhteessa teli myös laajasti pelien yhteiskunnallisia ja kulttuurisia kysymyksiä. Heidän kah- lehti jatkoi aikaisemmin luvulla MikroBitissä syntyneitä toimituspoliittisia lin- den lisäksi Pelit-lehdessä vaikuttivat erityisesti alkuvaiheessa monet vanhat tutut jauksia. Hän toisaalta myös korosti, että tällä aktiivisuudella oli avustajat, kuten Petri Teittinen, Jukka Kauppinen ja Jukka Tapanimäki.

Lehden luki- olemassa myös omat rajansa, jolloin esimerkiksi kaikkia lukijoiden äänekkäitäkin joita innostaneita muita henkilöitä olivat lehden Posti-palstaa ylläpitänyt toimi- toivomuksia ei voitu ottaa huomioon.

Kasvin Wexteen-palsta jakoi eniten lukijoita, ja varsinkin alku- vuosina lukijat kävivät laajaa kiistaa siitä, sopiko Kasvin kirjoittelun ylipäätänsä lehden linjaan.

Wexteeniin myönteisesti suhtautuneet lukijat vastasivat kiivaasti näihin hyökkäyksiin. Alan lehdistössä roolipeleistä ja sarjakuvista kirjoittelu oli jo aikaisempina vuosina Kuvat 2, 3 ja 4.

Kiistely muistutti hyvin paljon myös Pelit-lehti aktivoi lukijoitaan erilaisilla kilpailuilla. Tässä kuvassa on lukijoiden ehdotuk- konsoleista käytyä debattia, jonka ilmeisenä tarkoituksena oli lukijoiden oman sia logoratkaisuksi todella huonon pelin arvostelun yhteyteen.

Ylivoimaisesti eniten lukijat olivat innostuneet Niko Nirvin kirjoittelusta. Vakituisena toimittajana Niko Nirvi piti yllä omaa palstaa, jossa hän otti usein Yhteisöllisyyden synnyttämisen tärkeäksi apukeinoksi voidaan nostaa lehden tunnetuimmat kirjoittajahahmot, joista mainittakoon Niko Nirvi ja Jyrki J. Näistä kahdesta erityisesti Niko Nirviä on pidetty suomalaisen pelijournalismin tärkeimpänä uranuurtajana.

Hänen kirjoittajauransa alkoi kesällä MikroBitissä. Taitavana sanankäyttäjänä Nirvi omaksui myös tavan viitata teksteissään pelien historialliseen taustaan ja populaarikulttuurisiin muotoihin. Niko Nirvi valotti haastattelussa luvun lopulla, että hän halusi palstan muodolla ja tyylillä parodisoida IT-alan tietokirjailija Petteri Järvistä Nirvi Niko Nirviä käsittelevissä lukijakirjeissä on paljon sellaista, mitä voidaan tulkita fanittamiseksi Jenkins ; Nikunen , Faniuden alustana voi olla toimittajan teksti, johon Toisaalta Nirvi otti samassa jutussa etäisyyttä Maskulan mielipiteisiin ja katsoi, että lukijoilla on myös leikittelevä ja emotionaalinen suhde.

Kirjeissä ei niinkään otet- ainakin pelien kohdalla käytössä ollut pisteytysjärjestelmä puolusti paikkaansa, tu kantaa mihinkään yksittäisiin Nirvin kirjoittamiin arvosteluihin vaan ylistettiin koska viime kädessä käytössä oli vain kolme arvosanaa: Kirjeissä on yleensä viittauksia Nirvin humoristiseen kirjoitustyyliin.

Tekstinsä kautta Nirvi puhutteli myös omaa fanikuntaansa ja halusi tällä tavoin myös osoittaa oman kiistattoman auktoriteet- Satunnaisesti Nirvi sai myös kriittistä palautetta, mutta Posti-palstalla Kiinnostavalla tavalla Nirvin ja Maskulan suhteessa näkyy yhtenäisiä julkaistut kannanotot saivat yleensä aikaan voimakkaita vastareaktioita.

Faniuden piirteisiin liittyi selvästi myös viitteet laajem- nimikirjoituksia, vaikka niitä kirjeissä usein pyydettiin, eikä hänen kasvokuvaansa paan populaarikulttuurin kenttään. Kirjoittaja viittasi samoihin aikoihin televisiossa koskaan paljastettu juttujen yhteydessä.

Haastattelussa hän on myös maininnut, pyörineeseen Star Trek -tieteissarjaan, jota oli tuohon mennessä käsitelty ahkerasti ettei ole koskaan edes harkinnut yleisöluentojen tai muihin vastaavien tilaisuuksien niin Pelit-lehdessä kuin MikroBitissä.

Saamaansa kriittiseen lukijapalautteeseen Nirvi suh- mista PC-koneille tehdyistä lentosimulaattoreista luvulla. Niko Nirviä voidaan hyvin verrata turkulaiseen elokuva-arvostelija Tapani Kirjeaineistosta löytyy myös yksi tätä puolta valottava hauska esimerkki.

Kirjeen taitoskohtia tarkastel- jan kiintoisaa suhdetta valaisee muutama lehtiartikkeli luvun puolivälistä. Edellä mainittu esimerkki tuo esiin myös, miten Niko Nirvin saavuttama Eero Tammen kirjoittaman erikoisartikkelin, jossa käsiteltiin Tapani Maskulan tinkimätöntä asennetta elokuva-arvostelijana. Termi oli syntynyt luvun alussa ja vakiintunut osittain lehdistön an- tyviä artikkeleita, mikä ei varmasti miellyttänyt kaikkia pelkästään peleistä kiinnos- siosta myös laajempaan käyttöön luvulla.

Konkreettisimmin tämä näkyi eri konemerkkien käyttäjien välisissä nahiste- mitään konkreettisempaa syytä. Usein räväköiksikin yltyviä riitoja käytiin paitsi pelaajien omassa tuttavapiirissä myös lehtien lukijapalstoilla ja tietoverkkojärjestelmien keskustelukanavilla. Suo- kiistelyjen laukaisijoista oli Amiga-arvosteluista kertovien juttujen määrän selvä malainen kotimikro- ja pelilehdistö käsitteli kiistoja laajastikin ja väheneminen.

Commodore-kotitietokoneiden omistajat olivat katkeria. Yksittäisillä toimittajilla oli tästä huolimatta omia henkilökohtaisia möinen meinaa!!! Yksi tärkeimmistä Vuosina — Pelit-lehti toimi avoimena näyttämönä kahdelle metteli tilannetta. Hänen mukaansa oli outoa, että lehdessä oli enemmän asiaa merkittävälle konesodalle.

Muiden kotimikrojen osalta tilanne oli vielä selvempi. Vuosina — Commodore Tämä oli sinällään ymmärrettävää, koska kyseisille alustoille ei pelejä enää juuri tuotettu. Kyseisten kotimikrojen nimet häipyivät viimein lehdestä vuoden nelosnumeron jälkeen, maininta Amigasta pysyi mukana vielä vuoden ajan. Viimeistään kevään ensimmäisestä numerosta alkaen Pelit-lehti oli virallisesti pelkästään PC-peleihin keskittynyt julkaisu, sisällöllisesti muutos oli tapahtunut jo huomattavasti aikaisemmin.

PC-pelaamisen valtakautta kesti lehdessä aina vuoteen , minkä jälkeen lehti alkoi käsitellä myös konsolipelejä. Käyn seuraavaksi läpi, miten ja miksi nämä kaksi merkittävää kiistaa näkyivät lukijakirjeissä. Yleensä kirjeet olivat vastineita johti lopulta keväällä yhtiön konkurssiin. Huonosti johdetun yrityksen vai- Posti-palstalla julkaistuihin kirjeisiin, mutta toisinaan kirjoittajat viittasivat omassa keuksien taustatekijöitä on käsitelty myös tutkimuksissa.

Bagnall ; Saarikoski lähipiirissään tapahtuneisiin kiistoihin. Riita päättyi lopulta kiistelyyn PC: Posti-palstalla julkaistiin vain valikoidusti kiistelyyn liittyneitä neisyyden ja tekniikan parantumisen myötä niin houkutteleva pelikone, että pe- kirjeitä, mutta aineiston joukosta on tosin poimittavissa hyvinkin mustavalkoisia livalmistajien oli helppo lisätä sille tukeaan.

Pelit-lehti vastusti alusta lähtien kiivas- kannanottoja: Edellä mainitut viestit tulivat hie- man myöhemmin tutuiksi Internetin flame- ja trolliviestien yhteydessä. Amigaa koskeva pelijournalismi väheni lehdessä entisestään seuraavien vuosien aikana, samaan aikaan kun konemerkin käyttäjäkunta harveni nopeaan tahtiin. Tilanteeseen vaikutti myös osaltaan lehden Amiga-avustajien, kuten Jukka tarjosivat sille useita selittäviä tekijöitä pelien yleisestä huonosta laadusta aina Kauppisen sekä Jukka ja Pekka Piiran siirtyminen MikroBitin palvelukseen vuoden korkeisiin myyntihintoihin.

Konemerkille löytyi vielä pitkään uskollisia käyttäjiä, mutta kaupal- Postipalstaa lukemalla saa sellaisen käsityksen, että piraatti on mustapukuinen Amigan marginalisoitumisen syitä on pohdittu hyvinkin laajasti. Monelle tietokone- hiippari, joka Tämän jälkeen kirjoittaja jakelee kuitenkin peliarvostelijoille ke- Commodore-tietokoneiden käyttäjiä. Laajemmin tarkasteltuna Amigan kohtalo huja ja ihmettelee hieman, miksi näin erinomaisen lehden levikki ei ole suurempi.

Saarikoski , —; Saarikoski et al. Vaikka tapausta kuussa Vuosien laajien mielipiteisiin ja mielikuviin tietokonepelaamisen asemasta ja merkityksestä varrella lukijat korostivat myös useaan otteeseen piratismin olevan myös osit- luvun puolivälissä. Esimerkiksi lehden lukijoiden äänestyksessä Doom 2 valit- tain kuluttajakriittistä käyttäytymistä. Piratismikeskustelu eteni aaltomaisesti vuosittain, ja toisinaan lehti ei mersiivisyyteen ja väkivaltaisuuteen.

Lehden kannalta lie- saa ruudun äärestä edes BFG Tässä hän viittaa nee ollut sopivaa pitää aihe esillä, mutta välttää turhaa toistuvuutta. Kirjeissä näkyy Doomissa käytettävään futuristiseen ja räävittömällä tavalla nimettyyn plasma- selvästi, että pelien kopioiminen ja levittäminen oli hyvin arkipäiväistä toimintaa aseeseen Big Fucking Gun Lehden arvosteluissa molemmat Doom-pelit nuorten keskuudessa.

Toimitus ei sattuneesta syystä koskaan julkaissut aiheeseen olivat näkyvästi ja räväkästi esillä. Tämä selvästi kiihdytti myös peleistä käytyä pureutuvia liian kärkevästi kirjoitettuja kirjeitä. Aineiston perusteella näyttää siltä, moraalikeskustelua. Osittain kysymys oli normaalista toimituksellisesta lyhentämisestä, negatiivisesti korkeintaan heitä ei saa pois Doomin äärestä. Tuohon aikaan Suomessa ei vielä ollut pelien virallista ikäluokitusjärjest- PC-pelaamisen valtakausi elmää, vaikka muualla maailmassa niitä oli alettu jo kehittää.

Kasvi, jota Riehuva konesota ja siihen osaltaan kytkeytyvät piratismikeskustelut olivat os- käytettiin myöhemmin asiantuntijana Suomen ikäluokitusjärjestelmää raken- altaan merkkejä PC-koneiden aseman vahvistumisesta pelikoneina.

Kirjeaineiston telmän tulo Suomeen oli melko suoraa seurausta luvulla alkaneesta julkises- perusteella PC-pelaamisen valtakausi alkaa käytännössä loppuvuodesta ja ta moraalikeskustelusta, jossa Doomilla oli oma näkyvä roolinsa Kasvi Näitä vuosia leimaa toisaalta Sony PlayStationin ja muiden kon- miset, vaikka peliä ei ollut tarkoitettu lapsille sen väkivaltaisuuden vuoksi.

Nuoret solien vahvistuva asema Suomen pelimarkkinoilla, mikä näkyi myös pelilehdistön yrittivät kuitenkin korostaa, että nuoresta iästään huolimatta monet heistä olivat aseman muutoksissa luvun loppupuolelta lähtien. Eräs tyttö kirjoitti keväällä Ehkäpä joitakin saattaa pelottaa musiikki, koska julkisuuden kannalta merkittävä muoti-ilmiö.

Mitä huvia on valvoa yöllä ja , — Suurin luilla seuraavien vuosien aikana. Aihe alkoi tästä syystä hyvinkin nopeasti toistaa piirtein samoihin aikoihin lehteen alkoi tulla kirjeitä, joissa lukijat ihmettelivät avoi- itseään, mikä aiheutti luonnollisesti vastareaktioita. Lehden tekemän tasi tähän loppuvuodesta Ei siinä mitään, Doom on varsin Internetiä. Kasvi kirjoitti Webin käytöstä poikkeuksellisen laajan artikkelin.

Kirjeaineisto kertoo elävästi kuinka kolmiulot- Tuolle ajalle tyypilliseen tapaan artikkeliin oli koottu lista pelaajia kiinnostavista teiset toimintapelit herättivät voimakkaita tunteita. Olen tietokoneunia koskevas- Web-osoitteista. Ossi Mäntylahti, joka oli itse aktiivinen BBS-harrastaja, oli Keskustelu jatkui suurin piirtein samanlaisilla Internet-pelaamista koskeva lehtikirjoittelu yleistyi oikeastaan vasta Win- Ossi Mäntylahti kirjoitti puolestaan Internet-pelaamisesta laajan artikke- Doom lisäsi tuntuvasti verkkopelaamista kohtaan tunnettua yleistä ki- arvioinut hieman aikaisemmin, että todennäköisesti lähitulevaisuudessa osa BBS- innostusta.

Doomin tulo markkinoille sattui muutenkin Internetin mediakuvan purkeista sulautuisi Internetiin, mutta sitä ennen netin olisi kuitenkin kehityttävä kannalta mielenkiintoiseen aikaan, sillä samana vuonna Mosaic-verkkoselaimesta merkittävästi.

Jyrki Kasvin tavoin hän arvioi Webin olevan kohistiin maailmalla ja Suomessa kotitalouksiin suunnattujen Internet-yhteyksien lähinnä hajanainen ja sekava kokoelma puhelinluettelomaisia sivuja, joissa käyt- tarjonta alkoi. Tästä huolimatta varsinkin monille peliharrastajille tietoverkot tulivat täjien vuorovaikutus oli vielä vähäistä. Sosiaalisesta aktiivisuudestaan tunnettuun tuohon aikaan tutuiksi lähinnä BBS-purkkien välityksellä Hirvonen Purkit BBS-maailmaan verrattuna Web vaikutti vielä melko staattiselta.

Purkkeja käyttivät jopa Pelit BBS: Quake näyttää ainakin lukijakirjeiden perusteella olleen se peli, joka kaik- tilaajista, koska modeemin hankkiminen ja puhelinmaksut tekivät harrastuksesta kein eniten popularisoi luvulla Internetin välityksellä tapahtuvaa verkkope- kalliin. Lisäksi on muistettava, että Doomia ja muita luvun verkkopelejä, kuten laamista. Ne olivat joka tapauksessa tuttuun humoristiseen tyyliinsä. Samalla hän esitteli Quake kilpailijan Duke Nukem luomassa sosiaalista pohjaa luvulla suosituiksi nousseille harrastajien verkko- 3D: Tämä vahvistaa myös havainto, että varsinkin nykyajan Internetin massiivisten virtuaalipeliympäristöjen kriteerien perusteella vahvemmin verkkope- nostunutta.

Lehti päätti järjestää Quake-kilpailun, jossa pyydettiin visioimaan likulttuuri lähti muotoutumaan vasta luvun lopusta lähtien. Saarikoski et al muokattuja versioita pelistä. Edellä käsitellyt pelaajakir- poliitikoilla tai muilla julkisuuden henkilöillä. Yhden laajimmista kokonaisuuksista jeet olivat myös esimerkki tähän liittyvästä mielikuvituksellisesta ajattelusta. Pari muodostivat poliitikoista väännetyt parodiat.

Kristillistä liittoakaan ei saisi unohtaa. Huomionarvoista on, että lähes joka kolmannessa vastauksessa päähen- Doomin ja Quaken kaltaisten pelien hallitseva osuus viittaa näiden pe- kilöksi esitettiin Aku Ankkaa. Nuorille pelaajille Aku Ankka oli suosittu ja helposti lien nousseen muoti-ilmiöksi pelaajien keskuudessa. Oman tulkintani mukaan mieleen nouseva populaarikulttuurin hahmo.

Tuohon aikaan Aku Ankka -lehden juuri tämä symboloi voimakkaasti luvun lopun ja luvun alun PC-pe- keskilevikki Suomessa oli noin Levikintarkastus Aku Ankan sijoit- likulttuuria. Ensimmäisen persoonan ammuskelupelien näkyvä osuus aineistossa taminen väkivaltaiseen toimintapeliin tuntui siis monista humoristiselta ratkaisul- epäilemättä vääristää kuvaa tuon ajan PC-pelikulttuurista.

Kirjeaineistossa näistä peleistä näkee jatkuvana virtana palautetta arvosteluista, vinkkejä, kommentteja tai lyhyitä juttuja, joissa pelaajat kertovat omasta peliharrastuksestaan ja kiinnostuksen kohteistaan. Tyttöpelaajien tunnustuksia Kiinnostavana aineistokokonaisuutena mainittakoon tyttöpelaajien kirjoittamat kirjeet.

Melko suuressa osassa tyttöjen kirjeitä toistuu lähes rutiininomaisesti Kuva 6. Oman su- Vuonna Pelit-lehdessä järjestetty Quake-kisa innosti eräät lukijat parodisoimaan poli- kupuolen korostaminen kirjeissä oli viite luvun pelikulttuurin ilmeisestä mies- tiikan arkipäivää.

Tutkimuksissa tätä ilmiötä on tarkasteltu paljonkin, ja luvun alussa. Ne kytkeytyvät myös selvästi niihin tapoihin, jolla verkkope- mikä selittää niitä asenteita ja näkökulmia, jotka tulivat esiin naisten ja tyttöjen laamista laajasti mainostettiin ja esiteltiin lehdessä Kurjenniemi , Aikalaistutkimuksissa tätä ilmiötä on tarkasteltu hyvin mielenkiintoisella pelaamisen kannalta lajityyppi edisti myös pelaajien omaehtoista sisältötuotantoa tavalla.

Esimerkiksi tutkija Annikka Suoninen viittasi vuosituhannen vaihteessa, eli modausta. Mikrobittissäkin on jo sitä aivan liikaa. Minua ainakin jurppii jokseenkin, syrjintäänsä. Siinä menee parikymmentä sivua joutavaan. MikroBitti oli käytän tietokonetta tai siis räppään lähes hajalle Doomia hakatessani , luen fan- julkaissut luvun lopusta lähtien enemmän tai vähemmän säännöllisesti artik- tasia kirjoja, käyn karatessa ym. Haluaisin tosissani pelata roolipelejä, mutta keleita konsoleista.

Monet MikroBitin lukijat olivat tosin suhtautuneet tähän hyvin siihen ei vielä ole ilmaantunut mahdollisuutta. Meinaan että en tunne tyttöryhmää kriittisesti. Tyttöjen kirjeet eivät sisällöllisesti juuri eronneet poikien kirjeistä. Kir- jeaineiston perusteella vaikuttaa siltä, että Pelit-lehteä lukeneista tytöistä pääosa pelasi suurin piirtein samanlaisia pelejä kuin pojat, ja tätä seikkaa, kuten edellä jatutkimusten mukaan vain hyvin harva lukija ylipäätään omisti konsolin.

Osittain mainitussa esimerkissä, usein myös korostaen alleviivattiin. Niihin oli piirretty liset pelaajat käyttivät kotitietokoneita. Jostain syystä tytöt varsinkin Nintendon konsolipelejä vastaan. Syksyllä Sonyn PlayStation-kon- olivat myös herkempiä kirjoittamaan toimitukselle runoja. Esimerkiksi nimimerkki soli julkaistiin Euroopassa ja tilanne alkoi vähitellen muuttua. Luki- noteeraa noita kolikkopelaamisen kotikonsteja mitenkään? Tuttuun tapaan samaan aikaan PC-pelaajat vastustivat jyrkästi konsolipelien tuomista Aikakauden loppu ja siirtyminen luvulle mukaan lehteen.

Yksipuolisen torjunnan sijaan monet lukijat perustelivat ratkai- PC-pelaamisen sua myös toimitukselliselta kannalta. Ne olisivat tilan puutteen kuten 3D-kortit. Niko Nirvi on haastattelussa viitannut, että varsinkin 3D-kort- vuoksi kuitenkin liian lyhyitä tyydyttääkseen konsolisteja ja veisivät tilaa tietokone- tien yleistyminen tuohon aikaan oli ainakin hänen näkökulmastaan tarkastel- pelijutuilta.

Sitä paitsi konsolipeleillä on jo oma suomenkielinen lehti: Lisäksi tuolloin ainoastaan PC-koneilla oli mahdollista hyödyntää Inter- netin käyttömahdollisuuksia. Tarkastelen seuraavaksi PC-pelaamisen ja konsolien kina-asetelmat muuttuivat luvun lopulle tultaessa.

Pelit-lehden lukijatut- välisiä suhteita tutkimusaineistoni loppupään aikavälillä ja miten nämä heijasteli- kimuksissa oli huomattu, että monilta tilaajilta löytyi Sony PlayStation tai he olivat vat laajemmin pelimarkkinoilla tapahtuneita muutoksia. Kasvava konsolipelaajien määrä toi alan leh- Lukijakirjeissä näkyy satunnaisesti, miten Suomessa pelikoneiden mark- Monet Pelit-lehden lukijat esittivät vuosina — toiveen, että lehti distölle uusia haasteita, sillä samaan aikaan myös konsolilehtien markkinat mo- käsittelisi myös konsoleita.

Posti-palstalle päätyneissä lukijakirjeissä oli ehdotet- nipuolistuivat. Vastatakseen kilpailuun Pelit-lehden rinnalle päätettiin perustaa kesällä neistosta löytyy lukemattomia esimerkkejä siitä, kuinka pelaajat valittavat jatkuvaa uusi PlayStation-pelilehti Peliasema.

Lehden toiminnasta vastasivat aluksi päivitysrumbaa. Jostain syystä tähän liittyvien kirjeiden määrä nousee huomat- käytännössä kokonaan Pelit-lehden PC-peleihin erikoistuneet toimittajat. Ensim- tavasti, kun Pentium-koneet yleistyivät luvun puolivälin tietämillä. Joudun säästämään vuoden ennen kuin saan pentin käsiini. Mitä tulon osoittaneen, että konsolipelaaminen oli muuttunut entistä aikuismaisem- tuumaat Nnirvi? Pelit-lehden levikki oli kasvanut tasaisesti vuodesta alkaen.

Vuoden Vuosien varrella uusimistarpeissa näkyy selviä muoti-ilmiöitä. Vuosina lopulla levikki oli virallisten tietojen mukaan Tämän jälkeen levikki — pelaajat tuskailivat kalliin CD-ROM -aseman hankintaa, tämän jälkeen lähti kolmen vuoden ajan kestäneeseen laskuun.

Samaan kukkaron nyörejä piti raottaa modeemin vuoksi ja luvun loppupuolella 3D- aikaan myös PC-pelien kaupallinen painoarvo alkoi laskea. Suomen peliohjel- grafiikkakortit jakoivat pelaajakunnan kilpavarustelun kierteeseen. Lisäksi pelaajat joutuivat turvautumaan jatkuvaan tekniseen PlayStation oli kirimässä välimatkaa nopeasti umpeen. Figma ry tiedote 8. Vaikka uusi PlayStation 2 -konsoli menestyi aluksi hitaasti, tilanne Windows 95 ja 98 -ympäristöön helpotti monen pelaajan asennustöitä, mutta on- muuttui vuoden aikana.

Suomessa arvioitiin tuohon aikaan olleen jo Pelaajat joutuivat esimerkiksi jat- PlayStation-konsolia. Konsolimarkkinoille astunut Micro- ketteja.

Tämän vuoksi on helppo arvata, että varsinkin pelaajien keski-iän karttues- soft oli julkaissut maaliskuussa ensimmäisen XBox -konsolinsa ja Nintendo sa ja pelaajakunnan laajentuessa helppokäyttöinen konsoli alkoi tuntua houkutte- oli vastaamassa kilpailijoiden haasteeseen omalla GameCubella. Aivan samaan levalta vaihtoehdolta. On kuitenkin syytä korostaa, että markkinamuutokset eivät lopullinen siirtyminen Internetiin.

Pelit-lehden verkkosivut olivat kehittyneet huo- välttämättä vaikuttaneet yhtä rajusti esimerkiksi PC-pelaamisen vähentymiseen, mattavasti vuoden aikana, jolloin aikaisemmin hyvin staattisiin sivuihin lisät- koska PC-koneilla käytettiin hyvin runsaasti kopioituja pelejä. Kaupallisen painoar- tiin sähköpostiosoitteiden rinnalle kanavia sähköiseen tiedotukseen. On tuskin von suhteen muutokset olivat kuitenkin hyvin merkittäviä. Hyvällä syyllä voidaan sattumaa, että juuri samana vuonna paperisten lukijakirjeiden määrä romahti.

Kysymys ei ollut kuitenkaan mistään äkillisestä käänteestä loppupuolella. Lehti sulki purkin vuodenvaihteessa — Lopullisena syynä vaan vähittäisestä, vuosien aikana tapahtuneesta kehityksestä. Uuden vuosituhannen alkaessa purkin kalenteri ja kello pelkästään konsoleiden kasvavalla kilpailulla. Laitteistojen uusiminen ei ollut enää kannattavaa, ko- na liittyy osaltaan myös päivityskierteeseen, johon monet lukijat ottivat kantaa ska tässä vaiheessa purkkia käytti enää muutaman kymmenen lehden lukijaa.

Käytännössä aktiivisimmat pelaajat joutuivat päivittämään konei- jan viimeinen viesti messuilijoille Odotusten mukaisesti monissa lukijakirjeissä yhdistymiseen suh- minta hiljeni kiihtyvällä tahdilla Suomessa. Mikko Hirvosen mukaan BBS-toim- tauduttiin melko varauksellisesti. Joillekin PC-pelaajille konsoleiden tulo lehteen innan hiipumista ei voida selittää pelkästään Internetin suosion kasvulla. Pääosin lukijakirjeissä tapahtunutta käsiteltiin kuitenkin melko pidetyllä pääkaupunkiseudulla vuosi merkitsi BBS-harrastuksen merkittävää neutraalisti.

Pelimarkkinoiden sirpaloituminen ja pelaajien keski-iän kasvu alkoi kallistumista. Puhelintaksojen korotukset näkyivät myös Pelit-lehden lukijakirjeis- myös vaikuttaa asenteissa. Pelaan kaikkea mitä vain sattuu ulottuville, mutta olen viime Vaikutukset tuntuivat välittömästi Pelit-lehden BBS-purkissa ja myös MikroBitin aikoina siirtynyt yhä enemmän konsolipuolelle. Tilaajia lehdellä oli vuonna lähes Uuden Pelit-lehden lanseeraus oli myös taloudellisesti onnistunut, sillä neljäkymmentätuhatta.

Tulevat vuodet kuitenkin opettivat, että pelilehtien markkinoilla kilpailu oli kasvamassa. Esimerkiksi uusi Pelaaja-lehti aloitti vuonna ja uusia nimikkeitä syntyi nopeaan tahtiin ja samaan aikaan Internetin tiedonvälityksellinen ja pelijournalistinen merkitys kasvoi.

Ennätysvuoden jälkeen lehden levikki on tippunut tasaiseen tahtiin ollen vuonna noin kaksikymmentäkuusituhatta. Lehti on silti säilyttänyt merkittävän asemansa kotimaisen pelijournalismin vanhana edelläkävijänä.

Lukijakirjeiden aika oli päättynyt. Vuosien — myöhäiskauden paperikirjeissä käsiteltiin suurin piirtein samanlaisia asioita kuin aikaisempina vuosina, mutta niissä kysyttiin yhä vähemmän vinkkejä peleihin tai pohdittiin tietoteknisiä ongelmia — vastaukset kun olivat helposti löydettävissä Internetistä.

Kirjeiden määrän lasku oli niin huomattava, että tämä alkoi näkyä Posti-palstan kuihtumisena, koska toimittajilla oli vaikeuksia löytää julkaistavaksi kelpaavia kirjeitä. Kirjepulaan eivät ilmeisesti auttaneet edes lehden verkkoKuva 7. Muutaman vuoden kuluttua vanha Pelit BBS: On kuvaavaa, että vielä vuonna Posti-palsta ja siihen kiinteästi kytkeytyneet vinkki- ja ohjepalstat Pelimarkkinoiden pirstoutuessa ja Internetin merkityksen kasvaessa Pelit- veivät lehdestä ennätykselliset kahdeksan sivua.

Näitä toiveita oli näkynyt aikaisemminkin, ja oman tulkintani mukaan la. Tietokoneharrastuksen luonteeseen saattoi kuulua, että peliluoliksi muuttu- ne liittyivät tavalla tai toisella tiettyjen pelikoneiden vähittäiseen syrjäytymiseen. Kirjeen kirjoittaminen lehdelle oli henkilökohtainen, mutta tavallisesti Niko Nirvi kirjoitti seikkaperäisesti alan historiasta. Retro- ja nostalgi- tärkeä peliharrastukseen liittynyt rituaali. Tämä heijasteli myös kuluttajakriittisen kohdeyleisön eli pääasiassa alle kaksikymppisten nuorten vakiintuneista ta- näkökulman nousua.

Monet pelaajat kaipailivat taas yksinkertaisia mutta toimivia voista kommunikoida lehden kanssa, mutta myös saatavilla olevien tulostinten peli-ideoita. Oman tulkintani mukaan käsin kirjoitettujen kirjeiden runsas Minä ainakin pelaan mieluummin pikseligrafiikalla kuvitettuja pelejä kuin katselin määrä kytkeytyy luvulla syntyneen kotimikroharrastuksen toimintapiirtei- huonosti tehtyä polygonipuuroa.

riikka warras fuck Osa antiikin lautapeleistä on kyllä säilynyt joko sellaisinaan tai hieman muuttuneina nykypäiviin saakka, ja kadonneista peleistäkin tiedetään jotain, mutta kaikkiin antiikin lautapelejä koskeviin kysymyksiin ei ole varmoja vastauksia. Fortnightly Review 25, — Tässä yhteydessä täytyy huomioida, että lehdistö ei kehottanut Lehdistö piratismin seksikauppa lahti fennia joensuu kopioimaan kaupallisia ohjelmia, vaan kyse oli ohjelmien vaihdosta ja vapaa- Lehdistö seen levitykseen tarkoitetun ohjelmiston jakamisesta eteenpäin. Monet MikroBitin lukijat olivat tosin suhtautuneet tähän hyvin siihen ei vielä ole ilmaantunut mahdollisuutta. Erityisen paljon kirjeitä on kadonnut luvun alun vuosilta. Pisteitä on edelleen 3 × 3, mutta pelissä on enemmän siirtomah- ryöväriä, mutta merkitsi alun perin palkkasoturia.

Leave a Reply